/ munin

Konfiguracja pluginu mysql do munin na FreeBSD

Na samym początku stworzymy sobie nowego użytkownika bazy danych mysql. Oczywiście możemy użyć konto root.

mysql> CREATE USER `munin` @`localhost` IDENTIFIED BY 'HASŁO';
mysql> GRANT SUPER ON *.* TO `munin` @`localhost`;
mysql> FLUSH PRIVILEGES;

Konfiguracja znajduje się w pliku /usr/local/etc/munin/plugin-conf.d/plugins.conf.

[mysql*]
env.mysql /usr/local/bin/mysql
env.mysqluser munin
env.mysqlpassword HASŁO

Sprawdźmy teraz czy konfiguracja jest poprawna.

munin-node-configure --suggest

Jeżeli otrzymujecie błąd:

mysql_:

Wrong amount of autoconf

Należy zainstalować moduł perla DBD::mysql

pkg install p5-DBD-mysql

Następnie automatycznie włączamy pluginy.

munin-node-configure --suggest --shell | sh
service munin-node restart

Jeszcze na koniec sprawdźmy czy wszystko działa.

telnet localhost 4949

list #powinna pojawić się list aktywnych pluginów, jeżeli jest w nich mysql_* to wszystko gra
quit

Konfiguracja pluginu mysql do munin na FreeBSD
Share this