/ php

Co nowego w PHP 7 - anonimowe klasy

PHP 5.3 przyniosło nam anonimowe funkcje, w PHP doczekamy się rozbudowanej funkcjonalności tzn. anonimowe klasy. Kiedy mogą być one użyte ?

  1. gdy klasa nie musi być jakoś udokumentowana
  2. gdy klasa jest wykonywana i używana tylko raz

Anonimowa klasa to klasa bez zdefiniowanej nazwy, nie różni się od klasy z nazwą i ma taką samą składnie.

 var_dump (new class($i) {
     public function __construct($i) {
         $this->i = $i;
     }
 });

Więcej informacji jak i przykładów znajdziemy na stronie oficjalnej dokumentacji czyli tutaj.

Co nowego w PHP 7 - anonimowe klasy
Share this