/ php

Przekierowanie stron za pomocą Javascript, php, html

Czasem musimy automatycznie otworzyć stronę naszemu użytkownikowi aplikacji żeby np. przekazać jakąś informację lub komunikat. 

Przekierowanie za pomocą aktywnego JavaScript

<script>
location.href="http://szmijewski.pl";
</script>

Lub przekierowanie po 5 sekundach:

<script>
setTimeout("location.href='http://szmijewski.pl';",5000);
</script>

Kiedy możemy użyć takiego przekierowania ? Np. po wysłaniu zapytania ajax który dodaje klienta do systemu po pięciu sekundach zostaje on przekierowany do listy klientów lub np. po wygaśnięciu sesji.

Przekierowanie za pomocą PHP

<?php header('Location: http://szmijewski.pl'); ?>

Lub przekierowanie po 5 sekundach:

<?php header('Refresh: 5; URL=http://szmijewski.pl'); ?>

Jak to działa ? PHP dołącza nagłówek Location który wymusza przeglądarkę aby przekierowała użytkownika na docelową stronę. Kiedy możemy użyć takiego przekierowania ? Np. przy nowym użytkowniku strony który jest przekierowywany automatycznie na stronę logowania/rejestracji.

Przekierowanie za pomocą HTML

<meta http-equiv="Refresh" content="0;url=http://szmijewski.pl">

Lub przekierowanie po 5 sekundach:

<meta http-equiv="Refresh" content="5;url=http://szmijewski.pl">
Przekierowanie stron za pomocą Javascript, php, html
Share this