/ go

Poznajemy go lang - var_dump, print_r, var_export w go

Aby wyświetlić zawartość zmiennej w go wystarczy użyć

fmt.Printf("%v", zmienna) 

Jest to pewnego rodzaju odpowiednik funkcji var_dump(), print_r(), var_export() w PHP.

Poznajemy go lang - var_dump, print_r, var_export w go
Share this