/ git

Git - zatwierdzanie zmian w .gitignore w istniejącym repozytorium

Cześć,

.gitignore służy do ignorowania plików w naszym repozytorium takich jak np. pliki konfiguracyjne, pliki cache itp. Każda linijka w .gitignore to wzorzec dla gita aby pomijał pliki. Dla go wygląda na przykład tak (wzięte z github)

# Compiled Object files, Static and Dynamic libs (Shared Objects) 
*.o 
*.a 
*.so 

# Folders 
_obj 
_test 

# Architecture specific extensions/prefixes 
*.[568vq] 
[568vq].out 

*.cgo1.go 
*.cgo2.c 
_cgo_defun.c 
_cgo_gotypes.go 
_cgo_export.* 

_testmain.go 

*.exe 
*.test 
*.prof

Jednak gdy z edytujemy .gitignore w istniejącym repozytorium to git czasem może nie pominąć zmian dlatego należy usunąć wszystkie pliki z pamięci podręcznej. Na samym początku zatwierdźmy wszystkie zmiany, a następnie użyjmy tej komendy:

git rm -r --cached .

Następnie dodajmy wszystkie pliki i commitujemy zmiany.

git add . 
git commit -m "poprawki w .gitignore"
Git - zatwierdzanie zmian w .gitignore w istniejącym repozytorium
Share this