/ cheatsheet

[ściąga] Mysql administracja - podstawowe zapytania

Tworzenie użytkownika

CREATE USER 'user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'hasło';

Tworzenie bazy danych

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS `cms` DEFAULT CHARACTER SET `utf8` COLLATE `utf8_unicode_ci`;

Dawanie uprawnień dla użytkownika

GRANT SELECT, LOCK TABLES, INSERT, UPDATE, DELETE, CREATE, DROP, INDEX, ALTER ON `cms`.* TO 'user'@'localhost';

Nadawanie wszystkich uprawnień dla użytkownika

GRANT ALL ON *.* TO 'user'@'localhost';

Zmiana hasła użytkownika

SET PASSWORD FOR 'user'@'localhost' = PASSWORD('nowe_hasło');
[ściąga] Mysql administracja - podstawowe zapytania
Share this