Benchmark KVM MINI - webh - najtańszy VPS w ofercie webh.pl

Najtańszy serwer KVM MINI w ofercie firmy webh.pl.

Parametry serwera:

 • Model KVM MINI
 • CPU 1x
 • 2 GB ram
 • 10 Gib SSD
 • 1 Gbit sieć
 • 1 adres IPv4
 • DC Łódź
 • OS Centos 7
 • 500 GB transferu miesięcznie

UnixBench

#  # #  # # #  #     #####  ###### #  #  ####  #  #
#  # ##  # #  # #      #  # #    ##  # #  # #  #
#  # # # # #  ##      #####  #####  # # # #    ######
#  # # # # #  ##      #  # #    # # # #    #  #
#  # #  ## #  # #      #  # #    #  ## #  # #  #
 ####  #  # # #  #     #####  ###### #  #  ####  #  #
========================================================================
  BYTE UNIX Benchmarks (Version 5.1.3)

  System: sebastian.webh.me: GNU/Linux
  OS: GNU/Linux -- 3.10.0-514.6.1.el7.x86_64 -- #1 SMP Wed Jan 18 13:06:36 UTC 2017
  Machine: x86_64 (x86_64)
  Language: en_US.utf8 (charmap="UTF-8", collate="UTF-8")
  CPU 0: Intel Xeon E312xx (Sandy Bridge) (5187.5 bogomips)
     x86-64, MMX, Physical Address Ext, SYSENTER/SYSEXIT, SYSCALL/SYSRET
  16:47:07 up 67 days, 3:11, 1 user, load average: 0.82, 0.24, 0.12; runlevel 2017-02-12

------------------------------------------------------------------------
Benchmark Run: Thu Apr 20 2017 16:47:07 - 17:15:17
1 CPU in system; running 1 parallel copy of tests

Dhrystone 2 using register variables    30254358.9 lps  (10.0 s, 7 samples)
Double-Precision Whetstone           3626.4 MWIPS (10.0 s, 7 samples)
Execl Throughput                3388.7 lps  (30.0 s, 2 samples)
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks    905156.3 KBps (30.0 s, 2 samples)
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks     255272.0 KBps (30.0 s, 2 samples)
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks    1604134.3 KBps (30.0 s, 2 samples)
Pipe Throughput               1438555.1 lps  (10.0 s, 7 samples)
Pipe-based Context Switching         215208.9 lps  (10.0 s, 7 samples)
Process Creation                9075.8 lps  (30.0 s, 2 samples)
Shell Scripts (1 concurrent)          4542.7 lpm  (60.0 s, 2 samples)
Shell Scripts (8 concurrent)          603.2 lpm  (60.0 s, 2 samples)
System Call Overhead            2163304.3 lps  (10.0 s, 7 samples)

System Benchmarks Index Values        BASELINE    RESULT  INDEX
Dhrystone 2 using register variables     116700.0  30254358.9  2592.5
Double-Precision Whetstone            55.0    3626.4  659.3
Execl Throughput                 43.0    3388.7  788.1
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks     3960.0   905156.3  2285.7
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks      1655.0   255272.0  1542.4
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks     5800.0  1604134.3  2765.7
Pipe Throughput                12440.0  1438555.1  1156.4
Pipe-based Context Switching          4000.0   215208.9  538.0
Process Creation                126.0    9075.8  720.3
Shell Scripts (1 concurrent)           42.4    4542.7  1071.4
Shell Scripts (8 concurrent)           6.0    603.2  1005.3
System Call Overhead             15000.0  2163304.3  1442.2
                                  ========
System Benchmarks Index Score                    1202.5

Dysk

dd bs=1M count=256 if=/dev/zero of=test conv=fdatasync 

Widzimy tutaj że dysk jest bardzo wydajny. Dodatkowo pragnę zauważyć że wyniki utrzymują się przez cały okres wynajmu serwera.

[root@sebastian UnixBench]# dd bs=1M count=256 if=/dev/zero of=test conv=fdatasync 
256+0 records in
256+0 records out
268435456 bytes (268 MB) copied, 0.363637 s, 738 MB/s
[root@sebastian UnixBench]# dd bs=1M count=256 if=/dev/zero of=test conv=fdatasync 
256+0 records in
256+0 records out
268435456 bytes (268 MB) copied, 0.384941 s, 697 MB/s
[root@sebastian UnixBench]# dd bs=1M count=256 if=/dev/zero of=test conv=fdatasync 
256+0 records in
256+0 records out
268435456 bytes (268 MB) copied, 0.437506 s, 614 MB/s
[root@sebastian UnixBench]# dd bs=1M count=256 if=/dev/zero of=test conv=fdatasync 
256+0 records in
256+0 records out
268435456 bytes (268 MB) copied, 0.413606 s, 649 MB/s
[root@sebastian UnixBench]# dd bs=1M count=256 if=/dev/zero of=test conv=fdatasync 
256+0 records in
256+0 records out
268435456 bytes (268 MB) copied, 0.39436 s, 681 MB/s
[root@sebastian UnixBench]# dd bs=1M count=256 if=/dev/zero of=test conv=fdatasync 
256+0 records in
256+0 records out
268435456 bytes (268 MB) copied, 0.46398 s, 579 MB/s

Ram

sysbench --test=memory --memory-block-size=1M --memory-total-size=10G run

Również pamięć ram jest bardzo szybka.

Operations performed: 10240 ( 8036.62 ops/sec)

10240.00 MB transferred (8036.62 MB/sec)


Test execution summary:
  total time:             1.2742s
  total number of events:       10240
  total time taken by event execution: 1.2722
  per-request statistics:
     min:                 0.11ms
     avg:                 0.12ms
     max:                 27.41ms
     approx. 95 percentile:        0.13ms

Threads fairness:
  events (avg/stddev):      10240.0000/0.00
  execution time (avg/stddev):  1.2722/0.00

Internet

Bardzo przyzwoite wyniki, niskie pingi rekompensują 500GB miesięczny limit transferu.

speedtest-cli --share 

http://www.speedtest.net/result/6235677708.png

speedtest-cli --share --server 3574 

http://www.speedtest.net/result/6235678901.png

speedtest-cli --share --server 5134 

http://www.speedtest.net/result/6235679726.png

speedtest-cli --share --server 8123 

http://www.speedtest.net/result/6235680848.png

speedtest-cli --share --server 10799 

http://www.speedtest.net/result/6235681819.png

Podsumowanie

Niska ilość pamięci ram oraz powierzchni na przechowywanie danych rekompensuje wydajność podzespołów. Możliwości zastosowania takie VPSa jest wiele, od prostego hostingu po podpięcia środowiska do budowania i dostarczania oprogramowania jak np. gitlab-ci.